Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gothic II návod

20. 2. 2011

Kapitola 1 - Hrozba

Hru začínáte v Xardasově věži. Po prvním rozhovoru, v němž se dozvíte o vašem cíli (úkol Innosovo oko), se vydejte na prozkoumání věže. Přímo v ní, ale i v jejím blízkém okolí, se nachází několik pokladů - všechny jsou popsány v tipu Poklady v okolí Xardasovy věže. Vyjděte ven z věže a jděte po cestě do města. Potkáte banditu. Řekněte mu, že přicházíte z hor. Chce, abyste s ním šli do jeskyně, protože je tam někdo, kdo vás chce vidět. Pořád se ho vyptávejte, o koho se jedná, a na jeho následující otázku odpovězte 'v trestanecké kolonii'. Zjistíte, že na vaši hlavu někdo vypsal solidní odměnu. Nabídněte banditovi 10 zlatých za jméno toho týpka, co vás chce vidět mrtvého (úkol Obrázek hledaného a banditi).

Pokračujte dále po cestě kolem Innosovy svatyně na Lobartovu farmu, kde od Maletha získáte úkol Jak se dostat do města Khorinis. Existuje více způsobů, jak se dostat přes stráže:
Koupit od Lobarta pracovní šaty (úkol Lobartovy pracovní šaty - k tomu se vztahují úkoly Sklidit tuřínový záhon, Přinést tuříny Hildě, Pánev pro Hildu, Za láhev vína a Banditi na Lobartově farmě).
Přijmout nabídku kupce Canthara, který vysedává u cesty
Využít náš velmi výhodný tip Alternativní cesta do města - 500 zkušeností od Larese!

Ve městě je vaším cílem promluvit s paladiny. Ti obývají horní čtvrť, kam se dá dostat několika způsoby (úkol Jak se dostat do horní čtvrti):
Stát se občanem města - úkol Učedníkem v Khorinisu (Splnění tohoto úkolu sice znamená přístup do horní čtvrti, ale ne k paladinům. V konečném výsledku se musíte přidat k jedné ze tří gild.)
Stát se domobráncem - úkol Členem městské stráže
Stát se mágem Ohně - úkol Jak se dostat do kláštera
Stát se žoldákem - úkol Jedním z žoldnéřů

Učedníkem v Khorinisu se stanete tak, že vstoupíte do učení u jednoho z mistrů. Celkem jich je pět, ale přijmou vás jen tři - kovář Harad, alchymista Constantino a lovec Bosper. Aby vás některý z mistrů přijal, musíte splnit úkol, který vám zadá, a získat souhlas minimálně od čtyř mistrů. Jedná se o úkoly:
Bosper: Kůže pro Bospera
Matteo: Matteo a Gritta
Thorben: Požehnání bohů
Harad: Velká výzva nebo Přepady banditů
Constantino: Byliny pro Constantina

V kasárnách potkáte Lorda Andreho, velitele domobrany, který vám zadá úkol Členem městské stráže.

Ve městě existuje zlodějská gilda. K ní se váží úkoly Kupcovo zlato, Nestydatý zloděj, Baltramův balík a Falešný posel. Důležitý je také úkol Přepady banditů, v němž získáte podivnou rybu, kterou když 'sníte', najdete zprávu. Přečtěte si ji a jděte ji vrátit jejímu majiteli, prodejci ryb Halvorovi. Nyní máte dvě možnosti. Buď mu zprávu dáte a na vše zapomenete (odměna 4 'speciální' ryby) nebo jej udáte u Lord Andre (odměna 100 zlatých). Po určité době vás v přístavní krčmě osloví Kardif s tím, že na vás někdo čeká za Halvorovým obchodem. Najdete tam Attilu, který vám buď dá klíč od vchodu do stok (v případě, že jste neudali ani jednoho člena gildy) a nebo vás bude chtít zabít (v případě, že jste některého z nich poslali za mříže). Tak či tak, s klíčem jděte do stok (obrázek), kde najdete Cassiu, Jespera a Ramireze. Můžete získat následující úkoly: Constantinův prsten, Krvavé kalichy a Přístroj.

Ve městě pak můžete získat další vedlejší úkoly:

Alrikův meč,
Banditi na Jackově majáku,
Bosperův luk,
Cantharova přízeň,
Coragonovo stříbro,
Informace pro Garvella,
Pokus a
Šílený Fellan

Když v přístavu oslovíte Larese, zjistíte, že je vyslancem Leeho a jeho žoldáků. Ti všichni sídlí na Onarově farmě. Řekněte Laresovi, ať vás tam zavede. Výhodou je, že za všechny jím zabitá monstra získáváte zkušenosti. Dovede vás až ke krčmě Mrtvá harpyje, kde vás opustí. Vydejte se tedy po cestě kolem jezírka a rozsáhlých polí, až dorazíte na farmu. Hlídkuje před ní žoldák Sentenza. Vyhledejte Leeho a promluvte s ním - úkol Jedním z žoldnéřů.

Od Mrtvé harpyje vede také cesta ke klášteru mágů Ohně. Cestou narazíte na Isgarotha a před branou kláštera potkáte Pedra. Od nich se dozvíte, jak se lze stát novicem - úkol Jak se dostat do kláštera.

Ať už se přidáte k jakékoli gildě, získáte přístup do radnice Khorinisu a tím i k paladinům a jejich vůdci Lordu Hagenovi. Sdělte mu vše, co máte na srdci, a první kapitola je ukončena.

Za domobránce získáte navíc následující úkoly:
Balík plný trávy z bažin
Distribuce drogy
Kde je Peck
Problémy na Lobartově farmě

Za novice a dále mága Ohně získáte navíc následující úkoly:
Babo a zahrada
Bojový výcvik
Dyrianův zločin
Cestou věřícího
Doručení vína
Isgarothův problém
Krátký výlet do města
Modlitba za paladiny
Opolos a knihovna
Opolos a recept
Pokoje noviců
Sedm bylin
Skopové klobásy
Služba společnosti
Vytvořit runu
Zkouška ohně
Ztracený recept
Živá skála

Za žoldáka získáte navíc následující úkoly:
Nabídka míru
Vybrat nájem
Zahnat domobranu

Kromě toho za všechny gildy získáte úkoly
Čtyři vlci pro Pepeho
Dragomirova kuše
Hladový lovec
Chudý farmář
Líný farmář
Sluneční aloe
Ufuněná potvora
Vývar
Zakázaná pastvina
Kapitola 2 - Návrat do Kolonie

Lord Hagen vám dá Innosovo oko, ale jen v případě, že mu přinesete důkaz od velitele oddílu paladinů v Hornickém údolí Garonda - úkol Důkaz. Dá vám klíč od brány do průsmyku, kudy vede jediná cesta do údolí. Avšak problém je v tom, že je strážena skřety. Ještě než vyrazíte do "nového" světa, je dobré vyzvednout si následující úkoly:

Lutero - Drápy chňapavců
Fernando - Fernandův obchod
Vatras - Zpráva

Poté už na nic nečekejte a vyrazte na cestu. Průsmyk do Hornického údolí se nachází nedaleko Bengarovy farmy a stráží jej dvojice paladinů. Otevřete bránu a pokračujte dál. Máte dvě varianty:
Půjdete přímo průsmykem a utkáte se se skupinkou skřetů a jejich šamanů.
Půjdete ukrytou jeskyní a tím se boji se skřety vyhnete. Což se hodí hlavně pro slabší postavy. Jeskyni najdete, když se budete v průsmyku držet levé strany. Pak už stačí přejít přes skalní most a vklouznout do další jeskyně.

Ocitáte se ve staré dobré Kolonii. Tedy, nyní už zase tak dobrá není, jelikož se to v ní jen hemží velmi nebezpečnou havětí. Skřetí bojovníci, elitní skřeti, skřetí šamani, skřetí psi, dračí chňapavci a podobné potvory zde patří k běžnému dennímu rytmu. Vydejte se po cestě dolů. Dávejte si velký pozor, je tma, nevíte, kde na vás může někdo číhat. Po chvíli narazíte na Jergana (úkol Špatné zprávy). Poradí vám, jak se dostat do hradu, kde sídlí paladinové spolu s Garondem. Situace je taková, že celý hrad je v obležení skřetů. Dostat se na něj lze jen přeš velké skřetí branidlo.

Není jiné cesty než mezi skřetím obležením. Pokud máte lekvar rychlosti nebo chňapavčí býlí, použijte jej. Skřeti se na vás sice sletí jako vosy na sirup, ale s trochou obratnosti (vyplatí se kolem běžících skřetů proskakovat) se dostanete k beranidlu živí a zdraví. Nejbezpenější ovšem je využít svitek proměny v nějakou bestii, skřeti si vás pak nebudou vůbec všímat.

Na hradě jděte do bývalého Gomezova sídla, kde potkáte vůdce paladinů v Hornickém údolí Garonda. Od něj získáte úkol Kopáči a ruda a až po jeho splnění vám napíše potřebný dopis jako důkaz pro Lorda Hagena. V bývalém sídle mágů Ohně potkáte Miltena. Ten vám poví o osudu Diega, který byl s jednou skupinou kopáčů poslán těžit rudu, a Gorna, který sedí v místním žaláři (úkol Záchrana Gorna).

Kromě toho můžete od Bruta získat úkol Zlato pro Bruta a od Engora úkol Maso. Hrajete-li za domobránce, můžete si navíc od Engora koupit lepší zbroj.

Ještě než se vydáte na obchůzku dolů v rámci úkolu Kopáči a ruda, zastavte se u Tandora. Pokud hrajete za domobránce nebo žoldáka, dá vám (poté co se Garonda zeptáte na výbavu) zbraň dle vašeho vlastního výběru. Pokud hrajete za mága, pošle vás Garond za Miltenem, od něhož získáte prázdný runový kámen.

Celkem máte obejít tři doly a zjistit, kolik rudy těžařské skupiny vytěžily. Označme si doly čísly.


1) Silvestrův důl - V Silvestrově dole najdete jen důlní červy a mrtvé kopáče. Prosekejte si cestu k tělu Silvestra. Najdete u něj zprávu, v níž píše, že poslal Diega, který jako jediný zná tento kraj, aby vytěženou rudu ukryl na bezpečné místo. Diega najdete schovaného nedaleko hradu (mapa). Když s ním promluvíte, řekne vám o množství rudy, kterou střeží.

2) Fajethův důl - Důl paladina Fajetha je obklíčen chňapavci. Fajeth vám nedá informace o rudě dokud všechny tyto bestie, které se potulují kolem tábora, nezabijete - úkol Lov chňapavců. Než se odhodláte k činu, promluvte s Bilgotem, který vám může dát pár cenných rad, za což ovšem požaduje doprovod k průsmyku (úkol Bilgotova kletba). Od paladina Tengrona můžete navíc získat úkol Tengronův prsten.

3) Marcosův důl - Důl paladina Marcose se nachází na kraji zasněžené oblasti. Když uvnitř dolu promluvíte s kopáčem Grimesem, dozvíte se, že Marcos sebral všechnu rudu a s několika dalšími lidmi se s ní vydal k hradu směrem přes zamrzlou zemi. Sledujte cestu, která skrz ni vede. "Potkáte" pár nebožtíků. Nedaleko hradu narazíte na neobydlenou loveckou chatč a v jeskyni za ní (mapa) pak i na paladina Marcose. Kromě informací o stavu rudy vám zadá úkol Pomoc pro Marcose.

O množství rudy informujte Garonda. Nyní vám už konečně napíše dopis pro Lorda Hagena. Vydejte se tedy zpět do Khorinisu.
Kapitola 3 - Innosovo oko

U východu z průsmyku potkáte prvního pátrače. Pátrači jsou nyní všude v Khorinisu, útočí na vás ohnivými kouzly a sesílají na vás kletby. Vždy, když s vámi pátrač promluví, nebude možné se vyspat, dokud se nevyléčíte. Tak můžete učinit pouze koupením speciálního lektvaru od Pyrokara v klášteře. Mágové jej mají zdarma, ostatní musí zaplatit 300 zlatých.

Oba paladinové jsou mrtví. Jeden z nich má teleportační runu k průsmyku. U cesty na vás čeká Lester. Pošle vás za Xardasem, k čemuž vám také dá teleportační runu do jeho věže. Xardas vás okamžitě pošle do města. Předejte dopis od Garonda Lordu Hagenovi. Dá vám písemné povolení pro vstup do kláštera, kde se nachází Innosovo oko, a teleportační runu do přístavu. V klášteře promluvte s jeho nejvyšším představeným - Pyrokarem. Bohužel se stala nemilá věc. Novic Pedro byl ovládnut temnými silami, ukradl Innosovo oko a utekl s ním neznámo kam.

Na nic nečekejte a vydejte se jej hledat. U klášterního mostu postává bývalý námořník Jorgen. Když se ho zeptáte na Pedra, řekne vám, že ho viděl, jak skočil z mostu a plaval pryč. Vydejte se stejnou cestou. Skočte do vody a plavte po proudu. Jakmile to bude možné, vystupte na pravý břeh. Potkáte zde tuláka (obr 1), od něhož se můžete dozvědět, kudy Pedro běžel. Držte se pořád cesty až se dostanete do kraje poblíž jeskyně s černým trolem. Jděte do lesa skrz malou skalní bránu. Stráží ji dva tuláci (obr 2). Po chvíli se ocitnete v hustém lese s kamenným kruhem. Doslova se to tu hemží pátrači. Dozvíte se, že poškodili Innosovo oko (500 zkušeností). Pátrače zabijte, z oltáře kruhu vezměte rozbité Oko a teleportujte se do kláštera.

obr.1

obr.2


Pyrokar vás okamžitě pošle do města za Vatrasem. Ten rozhodne, co bude dál. Je potřeba udělat dvě věci. První - opravit zničenou obručku amuletu, druhá - navrátit drahokamu jeho ztracenou sílu. Opravit obručku může jen zručný kovář. Takovým je Bennet z Onarovy farmy. Naneštěstí je právě ve vězení za údajnou vraždu královského paladina Lothara. Musíte jej z lochu nejdříve dostat (úkol Bennet je ve vězení), pak vám amulet opraví (Navíc hrajete-li za domobránce, přijme vás Lord Hagen do řádu paladinů, a pokud jste žoldáci, stanete se drakobijci).

K navrácení síly amuletu je potřeba provést opačný rituál, jaký provedli pátrači. Musí se sejít u kruhu Slunce zástupci tří vládnoucích božstev, tedy Vatras, Pyrokar a Xardas. Vatras s Xardasem se ihned vydají na cestu, ovšem Pyrokar nevěří Xardasovi ani 'ň' a chce nějaký důkaz, že není na straně nepřítele. Xardas vás pošle na Sekobovu farmu, kde najdete v truhle něco, co Pyrokara přesvědčí. Jedná se o beznadějně ztracenou knihu 'Irdorathské síně'. Když ji Pyrokar uvidí, ihned se vydá ke kruhu.

Než půjdete ke kruhu vykonat rituál navrácení síly amuletu, sežeňte si tři rostlinky trávy z bažin, které jsou nutné k celému procesu. Opravené Oko předejte Vatrasovi. Odstupte od kruhu a kochejte se. Po chvíli přistupte a promlute s Vatrasem. Dá vám opravené Innosovo oko. Pyrokar vám vysvětlí, jak se Oko proti drakům používá. Vaší další štací je tedy opět Hornické údolí - úkol Lov draků.

Ve třetí kapitole můžete dále získat následující úkoly:
Diegovo zlato
Diegův obchod
Hvězdná moc - pouze pro mágy a paladiny
Lék pro Hildu
Pátrači - pouze pro mágy
Sám a bezmocný
Torlofův strach z temných postav
Vyhoštěný farmář
Zloději ovcí
Znesvěcené oltáře - pouze pro paladiny
Kapitola 4 - Lov draků

V Hornickém údolí jděte na hrad. Promluvte s Garondem o dracích, ten vás pošle za Oricem. Oric vás bude informovat o tom, kde by měli být draci. Můžete je zabít v libovolném pořadí. Na každého draka musíte jít s nasazeným Innosovým okem. Jen tak z nich totiž vytáhnete nějaké informace. Jakmile draka zabijete, vezměte jeho srdce (není potřeba žádná lovecká dovednost) a pomocí alchymistické kolony (nutná laboratorní láhev) dobijte Innosovo oko. Pokud hrajete za drakobijce, naučte se od Gestatha získávání dračích šupin a krve, budete to potřebovat. Garond vám za každého mrtvého draka dá 300 zlatých a 500 zkušeností.

Než se vydáte na lov, můžete splnit následující úkoly:
Ferův meč,
Hordy elitních skřetích válečníků,
Hosh-Pak,
Jan a kovárna,
Krádež,
Neorasovo vařené dračí vejce,
Vejtaha (pouze pro drakobijce a mágy),
Záludný mizera a
Ztracen v temnotách

Rozhodně také vyzkoušejte vynikající tip Drakobijec Biff.

Nyní už konečně k drakům. Celkem jsou zde 4. Označme si jejich polohu čísly.1. Bažinný drak

Východně od hradu se znenadání objevila bažina - to se dozvíte od drakobijce Ciphera, který spolu s Rodem hlídkuje u vstupu do bažiny a čeká na vhodnou chvíli zaútočit na draka. Řekněte jim, že se k nim připojíte a vyrazte na cestu. Za všechny jimi zabité nepřátele získáváte zkušenosti. V bažině potkáte krvavé mouchy, ještěrany a bažinné žraloky. V nejzasším koutě bažiny narazíte na bažinného draka. Nejdřív z něj vytáhněte všechny dostupné informace a poté jej s pomocí dvou drakobijců zabijte (3500 zkušeností). Je to více než snadné. Nezapomeňte vzít jeho srdce.

V hromadě pokladů najdete 3x malý měšec (25 zlatých), 4x střední měšec (50 zlatých) a skříňku.

2. Ohnivý drak

Jižně od hradu vznikla velká sopka. Běžte až na vrchol. Dejte si pozor na ohnivé ještěry , ještěrany a ohnivé golemy. Na závěr potkáte ohnivého draka. Promluvte s ním a poté jej zabijte (4500 zkušeností). Nezapomeňte vzít jeho srdce.

Poklady si drak schoval na vysoké skalní útesy. Najdete v nich 2x malý měšec (25 zlatých), 5x střední měšec (50 zlatých), 1x velký měšec (100 zlatých), jasanový luk (zranění 45, obratnost 50), kvalitní dlouhý meč (zranění 45, síla 35) a skříňku.

3. Kamenný drak

Kamenného draka najdete v ruinách horské pevnosti na jihovýchodě. Kousek od ní (u lovce Gestatha) narazíte na Gorna. Pokud mu řeknete, pomůže vám v boji - za všechny jím zabité potvory získáváte zkušenosti. Ovšem pod pevností se od vás odpojí a vrátí se na své původní stanoviště.

Kolem soch skřetů vylezte do prvního patra - dejte si pozor na kamenné golemy a harpyje - najděte ochoz věže a vydejte se po něm na skálu za pevností. Skrz průchod se dostanete na velké prostranství s drakem. Zabijte ho, vezměte srdce a seberte poklady - 3x malý měšec (25), 5x střední měšec (50), stříbrný kalich, stříbrný talíř, zlatý talíř, sextant, vlčí zub (zranění 20, síla 10) a lehký obouruční meč (zranění 32, síla 30).

4. Ledový drak

Ledový drak trčí v obrovské ledové jeskyni na západě schovaný za zástupy ještěranů. Nejprve budete muset projít branou se dvěma ledovými golemy , k tomu se váže úkol Dva ledoví obři pro Sylvia. Pak si to už namiřte přímo k drakovi.

Zabijte ho a vezměte srdce. V hromadě pokladů najdete 11x střední měšec (50), 1x velký měšec (100), dračí vejce a obouruční meč přivolávač bouří (zranění 75, síla 65).

Od každého draka se dozvíte nějakou informaci. Zjistíte, že i draci mají svého vůdce (úkol Pán draků). Ten se skrývá v Irdorathských síních - chrámu na dalekém ostrově. Promluvte s Garondem a vraťte se do Khorinisu. Paladinové tam ještě mohou splnit úkol Lobartův problém se skřety.
Kapitola 5 - Odjezd

Namiřte si to rovnou ke Xardasově věži. Tam na vás čeká Lester a předá vám dopis, který pro vás Xardas nechal a sám zmizel. Dopis přečtěte a podle instrukcí si to namiřte do kláštera. Zeptejte se Pyrokara na knihu od Xardase. Pošle vás do sklepení. Kniha leží na pultě v místnosti, kterou stráží Talamon. Po jejím otevření (1000 zkušeností) získáte dopis a klíč. V dopise se dozvíte o tajných chodbách kláštera. Zpřístupníte je zatažením za pravou lampu na konci sálu. Labyrintem plným kostlivců projděte do místnosti s kostlivým mágem a jedinými dveřmi pokračujte dál. Dostante se do velkého sálu s knihovnami a několika démony. Na jednom ze stolů naleznete runu, námořní mapu cesty na ostrov Irdorath, knihu a mocný lektvar Innosovy slzy. Kromě toho si na podstavci přečtěte almanach.

Hrajete-li za paladina, dozvíte se z něj o posvěcení meče. V knize se naopak píše o mocné paladinské zbroji. Abyste ji získali, musíte vytvořit teleportační runu. K tomu potřebujete prázdný runový kámen (ten máte - ležel na stole) a kapku Innosových slz. Stačí tedy přistoupit k runovému stolu a kámen vyrobit. S jeho pomocí se teleportujte do uzavřené místnosti. V truhle leží zbroj, nějaké lektvary a 400 zlatých.

Podívejte se na námořní mapu! (1000 zkušeností + úkoly Potřebuji loď, Bez posádky se nikam nejede a Kdo by se měl stát mým kapitánem). Po získání lodě, najmutí kapitána a party přátel se můžete vydat na finální cestu.

Než vyrazíte, můžete se zastavit u farmáře Sekoba, který vám poví o jeho uprchlé ženě (úkol Sekob ztratil svou ženu). Najdete ji společně se synem Tillem na cestě nedaleko Sagittiny jeskyně - úkol Rosin boj.
Kapitola 6 - Síně Irdorathu

Po příjezdu se vydejte do nitra ostrova. Nemůžete zabloudit. Až dorazíte do jeskyně s trolem, dejte se doleva. V malé místnosti narazíte na skřetího plukovníka a jeho kumpány. Získáte po něm klíč, který otevírá dveře za trolem. V jedné z komnat se povaluje zrádce Pedro. Vyslechněte jeho příběh a zaveďte jej na loď. Vraťte se do místnosti, kde byl skřetí plukovník. Na zdi zatáhněte za dvě páky, nejdříve za levou, poté za pravou (obr.3). Otevřou se před vámi tajné dveře. Projděte chodbou za nimi až do jeskyně plné ještěranů a dračích vejcí. Všechny pobijte a vejce poberte. Na konci potkáte dalšího z draků - Feodarona. Nasaďte si nabité Innosovo oko a proveďte s ním rychlý proces. Nezapomeňte vzít jeho srdce. Za Feodaronem se nachází příkop. Na jeho druhé straně stojí dvě věže. Pomocí luku nebo kuše střelte do spínače (obr.4) nacházejícího se uvnitř každé věže (hrdina tam sám zamíří) a přejděte přes vysunutý most.

obr.4

obr.3


Cesta dál je opět přímočará. V budově se dejte nejdřív do pravých dveří, kde najdete recept na lektvar z dračích vajec Embarla Firgasto (+15 k síle), případně můžete u alchymistické kolony dobít Innosovo oko, a pak do levých. Zabijte přízračného pána Archola a pomocí jeho klíče otevřete další dveře. Pokud jste s sebou na loď vzali Maria, bude tu na vás čekat (5000 zkušeností) s několika kostlivci. Až to s nimi vyřídíte projděte do centrální místnosti. Před sebou vidíte velká vrata a na každé straně dvě chodby (jedna nahoru, druhá dolů) a menší dveře. Běžte do jedné z chodeb, až narazíte na mříž, objeví se klíčník. Zabijte ho a vezměte jeho klíč, ten otevírá postraní dveře v hlavním sále. Za každými se nachází mechanismus, který pohybuje s mříží. Mechanismus napravo pohybuje s pravou mříží, analogicky mechanismus nalevo s levou. Pro jeho spuštění je třeba zatáhnout za dvě páky, které se v místnosti nacházejí.

Levá horní chodba: V poslední místnosti stiskněte spínače v pořadí prostřední, pravý a levý. Ve středu místnosti vyjede spínač, jímž otočte.

Pravá horní chodba: Totéž co před tím, jen pořadí spínačů je prostřední, levý a pravý. Když se náhodou splete, objeví se dva přízrační válečníci (tip Přízrační válečníci).

Levá dolní chodba: Zde se nachází pouze jediný spínač.

Pravá dolní chodba: Pořadí spínačů v této chodbě je prostřední, pravý a levý.

V hlavním sále by nyní měly být 4 sloupy se spínači. Až všechny stisknete, vyjede pátý, po jehož sepnutí se konečně otevřou vrata. Za nimi se nachází velký sál s pátrači. Všechny pobijte a promluvte s černým mágem, který stráží vrata k "Pánovi". Zabijte ho, přečtěte svitek, co u sebe měl, a klíčem otevřete truhlici v místnosti napravo. Najdete v ní "Oko moci". Pomocí něj otevřete bránu (otevřete ji, jako by to byly normální dveře). Na velkém prostranství za ní vás už čeká finální padouch - nemrtvý drak. Nemějte s ním slitování. Až padne, vraťte se na loď a dejte vašemu kapitánovi povel k odjezdu.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář